Natuuronderwijs

IKC Hei & Bos verzorgt onderwijs waarin duurzaamheid en aandacht voor de natuur een belangrijke plaats inneemt. Natuurgericht leren in de buitenruimte rondom de school is daarbij van belang. De natuur wordt naar binnen gehaald en het IKC staat open voor ‘buiten’. Het IKC heeft een grote natuurtuin. De kinderen kunnen regelmatig in het bos spelen en leren, verbouwen hun eigen groenten, telen hun eigen fruit en onderhouden de schooltuin. Kinderen ontdekken, verwonderen en ontwikkelen zich op die manier.

Zo leren ze o.a. waar het voedsel vandaan komt en wat verantwoordelijkheid is. Er zijn natuurlessen buiten waarin er aandacht is voor dieren en planten en ook worden er proefjes en projecten gedaan.

Door het jaar heen vinden diverse excursies plaats naar het aangrenzende  Nationaal Park de Hoge Veluwe en andere natuurgebieden in de buurt, zoals ’t Schenkenshul.

Onderzoek heeft uitgewezen dat er een relatie is tussen gezondheid van kinderen en contact met de natuur. Recent onderzoek in Nederland, o.a. van Alterra en RMNO, onderschrijft dat. Diezelfde onderzoeken leggen ook een verband tussen buiten zijn, met de natuur bezig zijn en het gevoel ergens geworteld te zijn, ergens thuis te horen, op te groeien tot een evenwichtig mens.