Toetsen

Wij vinden toetsen een middel en geen doel in het onderwijs. Een toets is, als het goed is, een bevestiging van je professionele kijk op kinderen. Meestal klopt het beeld van de toets met het beeld dat de leerkracht heeft van een kind. Als dit een keertje niet klopt kan de leerkracht met het kind in gesprek gaan en wordt er besproken wat het kind nodig heeft en wat er aan de hand was die keer.

We gebruiken hiervoor geen CITO leerlingvolgsysteem, maar de School VaardigheidsToetsen (SVT) van Boom. Dit hebben we gekozen omdat deze manier van toetsen beter bij onze visie past, meer aansluit bij kinderen en minder druk op toetsen legt. Volgens ons draait het vooral om het proces en minder om het product.