Toetsen

Wij vinden toetsen een middel en geen doel in het onderwijs. Een toets is, als het goed is, een bevestiging van je professionele kijk op kinderen. Meestal klopt het beeld van de toets met het beeld dat de leerkracht heeft van een kind. Als dit een keertje niet klopt kan de leerkracht met het kind in gesprek gaan en wordt er besproken wat het kind nodig heeft en wat er aan de hand was die keer.

We gebruiken hiervoor geen CITO leerlingvolgsysteem, maar het leerlingvolgsyteem (LVS) van Boom. Dit hebben we gekozen omdat deze manier van toetsen beter bij onze visie past, meer aansluit bij kinderen en minder druk op toetsen legt. Volgens ons draait het vooral om het proces en minder om het product.

In groep 7 gebruiken we rond april AMN ‘aansluiting PO-VO’ (Primair Onderwijs-Voortgezet Onderwijs) voor ons voorlopig schooladvies. Dit gaat niet alleen over vaardigheden, maar ook over gedrag & houding, interesses en capaciteiten. Bij het onderdeel gedrag & houding wordt een mini 360 graden feedback gemaakt door de driehoek: ouders-kind-leerkracht. Dit maakt het voor iedereen een heel waardevol instrument om het advies voor de beste plek in het voortgezet onderwijs samen voor te bereiden.

In groep 8 maken de kinderen de doorstroomtoets, ook van AMN. Samen met het instrument ‘aansluiting PO-VO’ vormt dit de perfecte basis voor een goed definitief schooladvies voor het VO.