Bestuursstructuur

Op dit moment (juni 2019) is het bestuur van de SISH volop in beweging en verandert de structuur van een oprichtingsbestuur in een bestuur met toezichthouders. Drie van de oorspronkelijke vijf bestuursleden (ouders) nemen nog deel als bestuurslid van het uitvoerend gedeelte. Dit zijn mevr. Inge Bodingius (nu nog) in de rol van voorzitter, mevr. Saskia Bemer (nu nog in de rol van secretaris en penningmeester) en mevr. Yvonne Dros (nu nog in de rol van algemeen bestuurslid). Mevr. Kim Meerema-Schreurs is de directeur-bestuurder van het IKC en intussen zijn er, in het kader van Good Governance, twee nieuwe toezichthoudende bestuursleden aangesteld. Dit zijn mevr. Agnes Vosse en dhr. Wim v.d. Meer. De rollen en taken zullen opnieuw en zorgvuldig verdeeld en beschreven gaan worden in het nieuwe schooljaar (2019-2020).

De huidige (oprichtings)statuten liggen momenteel ter beoordeling bij de notaris en zullen daar zsm worden aangepast aan de huidige wetgeving, passend bij onze nieuwe bestuursstructuur.