Bestuursstructuur

Op dit moment is het bestuur van de SISH veranderd van de structuur van een oprichtingsbestuur in een bestuur met een CvB en toezichthouders. De oorspronkelijke vijf bestuursleden (ouders) zijn nog wel zeer betrokken als ouders of in adviescommissies (zoals pr, onderwijs en groene schoolplein) maar ze zijn nu geen bestuurslid meer. Sinds februari 2020 is mevr. Kim Meerema-Schreurs de directeur-bestuurder van het IKC en zijn er drie toezichthoudende leden in de Raad van Toezicht. Dit zijn mevr. Agnes Vosse (voorzitter), dhr. Wim v.d. Meer en mevr. Miriam Schreurs.

Er wordt regelmatig overlegd tussen de directeur-bestuurder (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT) en er wordt hierbij gewerkt met een toezichtsagenda waarop de te bespreken agendapunten en beleidsstukken vermeld staan.