Bestuursstructuur

Op dit moment is het bestuur van de SISH veranderd van de structuur van een oprichtingsbestuur in een bestuur met een CvB en toezichthouders. De oorspronkelijke vijf bestuursleden (ouders) zijn nog wel zeer betrokken als ouders of in adviescommissies (zoals pr, onderwijs en groene schoolplein) maar ze zijn nu geen bestuurslid meer. Sinds februari 2020 is mevr. Kim Meerema-Schreurs de directeur-bestuurder van het IKC en zijn er twee toezichthoudende leden in de Raad van Toezicht. Dit zijn mevr. Agnes Vosse en dhr. Wim v.d. Meer. De RvT is momenteel op zoek naar een derde lid voor de Raad van Toezicht en tot die vacature is ingevuld is de voormalige voorzitter van het oprichtingsbestuur mevr. Inge Bodingius bereid deze rol te vervullen.

Er wordt regelmatig overlegd tussen de directeur-bestuurder (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT) en er wordt hierbij gewerkt met een toezichtsagenda waarop de te bespreken agendapunten en beleidsstukken vermeld staan.