Waar staan wij voor

Visie

Ons IKC stelt het ontdekkende kind, in relatie met zijn omgeving, centraal.

Missie

Ons IKC heeft als missie om kinderen een omgeving te bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot unieke personen die zelfstandig keuzes maken en zich zo goed mogelijk kunnen redden in de maatschappij. We willen kinderen in staat stellen zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen met een eigen kijkwijze en een creatieve geest.

Kernwaarden

Autonomie

Kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor eigen handelen en (deels)verantwoordelijk te zijn voor hun eigen ontwikkeling. Hiervoor is het van essentieel belang dat het kind zich veilig voelt op school en zichzelf kan zijn. Dit is de basisbehoefte om zich te ontplooien en om autonoom te kunnen zijn.

Autonomie met daaronder verantwoordelijkheid, ontwikkeling, veiligheid en eigenheid.

Relatie

Communicatie en in verbinding staan met elkaar zijn hierbij de sleutelwoorden. Wanneer men met elkaar in relatie staat, is er ruimte voor aandacht en betrouwbaarheid. Door optimaal met elkaar in relatie te zijn is het mogelijk voor elkaar erkenning en waardering uit te spreken, maar ook elkaar aan te spreken op zijn/haar verantwoordelijkheid.

Relatie met daaronder: Verbondenheid, aandacht, betrouwbaarheid en erkenning & waardering

Onderstaande driehoek staat symbool voor de verbinding die nodig is om optimaal te communiceren, wat leidt tot ruimte voor aandacht, liefde en betrouwbaarheid. Het is belangrijk dat ouders en school op één lijn zitten, zodat het kind optimaal kan groeien. Het kind heeft ook een stem die gehoord wordt door zowel ouders als school.

Driehoek als verbinding tussen: Kind, ouder(s), school

Speelsheid

Door aan te sluiten bij de interesses van het kind en daar de leeromgeving op aan te passen vergroot je het plezier en stimuleer je de creativiteit van het kind. Als het kind met plezier aan de slag gaat, dan verloopt het leren makkelijker. Ook wordt de fantasie van de kinderen gestimuleerd door het aanbieden van lessen in de natuur, toneel, dans en muziek.

Speelsheid met daaronder: Passie, plezier en creativiteit