Grej of the day

Grej of the day is een populaire Zweedse methode om interessante kennis zodanig over te brengen dat leerlingen WOW! zeggen. Wij gebruiken grej of the day in groep 3 t/m 8. Bij Grej of the day krijgen de kinderen een raadsel, waardoor ze nieuwsgierig worden en de volgende dag geeft de leerkracht hier een korte microles over. Zo gaan de leerlingen naar huis met een enthousiast verhaal!