Vacature lid Raad van Toezicht

Gezocht:

Een lid voor de Raad van Toezicht

met juridische achtergrond

 Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH)

Unieke onderwijsinstelling op de Veluwe

Bestuur: Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH)

Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo is een schoolbestuur met één basisschool (éénpitter) in Hoenderloo. Samen met de kinderopvangorganisatie vormen wij een IKC. (zie de website heienbos.nl) Wij zijn gestart in augustus 2018 en het oprichtingsbestuur gaat begin 2020 over in een afzonderlijk bestuur met de directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat nu (nog) uit twee personen met een onderwijskundige en een financiële achtergrond. We zijn op zoek naar een derde lid met een juridische achtergrond. De statuten worden gewijzigd en notarieel vastgelegd naar bovengenoemde bestuursvorm en het bestuursreglement ontwikkelen we vervolgens in samenspraak met het nieuwe lid.

Het mandaat van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) is geldig voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om voor één periode te verlengen. Tijdsinvestering is in principe 5-6 bestuursvergaderingen per jaar, met de daarbij behorende voorbereiding en investering in het leren kennen van de context van de school.

De functie is onbezoldigd, het RvT ontvangt een reiskostenvergoeding en scholing is in overleg mogelijk. De RvT is aangesloten bij de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang (VTOI/NVTK).

De RvT is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen van SISH evenals op het functioneren van de directeur-bestuurder. De RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af en heeft informatieplicht aan de RvT. Daarnaast is de RvT actief in het opvragen van aanvullende informatie.

Het bestuur en de RvT onderschrijven en hanteren de code ‘Goed Bestuur’ in het Primair Onderwijs (PO).

Visie

SISH wil kwalitatief goed onderwijs in Hoenderloo waarborgen waarbij het ontdekkende kind in relatie met zijn natuurlijke omgeving centraal staat en waarbij kinderen/mensen écht gezien worden.

Missie

SISH heeft als missie een onderwijsomgeving te faciliteren waarbij we kinderen een omgeving bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot unieke personen die eigen keuzes maken en zich zo goed mogelijk kunnen redden in de maatschappij. We willen onderwijs bieden waarbij kinderen in staat worden gesteld zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen met een eigen kijkwijze en een creatieve geest. Natuuronderwijs is een belangrijke pijler binnen de school.

Kernwaarden

Autonomie/relatie/speelsheid

Belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht:

 • is verantwoordelijk voor het toezicht op het werk van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
 • treedt op als constructief-kritisch en betrokken klankbord voor de directeur-bestuurder.
 • staat open voor dialoog met de achterban, in het bijzonder met de leraren, medewerkers, ouders en de lokale gemeenschap.
 • legt verantwoording af in het jaarverslag.

Algemeen Profiel leden Raad van Toezicht

 • Affiniteit met primair onderwijs.
 • Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten.
 • Onafhankelijkheid en geen tegenstrijdige belangen.
 • Onderschrijven van het doel en de grondslag van de stichting en loyaal meewerken aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen. Alert zijn op mogelijke integriteitvragen binnen het bestuur en de school.
 • ‘Handen op de rug’ maar ook doortastend beslissen waar nodig.
 • Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven.
 • In staat tot kritische zelfreflectie.
 • Beschikt over een relevant netwerk bij voorkeur in de omgeving Apeldoorn, Arnhem, Ede.
 • Inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen.

Specifieke competenties en vaardigheden

 • Juridische achtergrond in en kennis van het primair onderwijs.

 

Belangrijke data:

Sluitingsdatum sollicitatie: 15-02-2020.

In week 8  vinden de gesprekken plaats.

 

U kunt uw sollicitatiebrief tot en met 15 februari 2020 met CV mailen naar info@heienbos.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter van het bestuur

Dhr. Wim van der Meer tel.nr. 055-3780838; of met de directeur-bestuurder mevr. Kim Meerema tel.nr. 06-15447701.