Alles onder één dak

IKC Hei & Bos is een integraal kindcenrum waar kinderen van 0-13 jaar kunnen verblijven. Basisschoolonderwijs, kinderopvang, voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang vinden plaats op één locatie in Hoenderloo. De disciplines versterken elkaar en begeleiden de kinderen in de volle breedte van hun ontwikkeling. Allen werken vanuit dezelfde visie en missie. Binnen het IKC wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd van 0 tot 13 jaar en er is sprake van één lijn in zorg, afstemming en communicatie met ouders, kinderen en de wijk. De kinderen worden in het IKC uitgedaagd zich breed te ontwikkelen. Er is één directeur, die al deze disciplines aanstuurt. IKC Hei & Bos heeft een regiofunctie (Ede, Apeldoorn, Arnhem) en onderscheidt zich door de visie op leren, het natuuronderwijs, aandacht voor creativiteit en het multifunctionele karakter.