Alles onder één dak

IKC Hei & Bos is een integraal kindcenrum waar kinderen van 0-13 jaar welkom zijn. Basisonderwijs, kinderopvang (voorschoolse opvang, dagopvang en buitenschoolse opvang) en de peuterplusgroep bevinden zich op één locatie in Hoenderloo. De disciplines versterken elkaar en begeleiden de kinderen in de volle breedte van hun ontwikkeling. We werken zoveel mogelijk samen vanuit dezelfde visie en missie. Binnen het IKC wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd van 0 tot 13 jaar en wordt er één lijn in zorg, afstemming en communicatie met ouders, kinderen en de wijk ontwikkeld. De kinderen worden in het IKC uitgedaagd zelf te ontdekken en samen te leren en te spelen. Er is één directeur, die al deze disciplines aanstuurt. IKC Hei & Bos heeft naast de belangrijke rol in Hoenderloo zelf, ook een regiofunctie (Apeldoorn, Ede, Arnhem) en onderscheidt zich door de visie op leren, het natuuronderwijs, aandacht voor creativiteit en het multifunctionele karakter.