Wie zijn wij?

Wij willen ons basisschoolteam heel graag aan u voorstellen!

Van links naar rechts: Paulien (Vossen)-Helen (Konijnen)-Niels (Wolven)-Kim(directie/IB)

Esther (Konijnen) ontbreekt op deze foto

Vacature lid voor de Raad van Toezicht met juridische achtergrond

Gezocht:

Een lid voor de Raad van Toezicht

met juridische achtergrond

 Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH)

Unieke onderwijsinstelling op de Veluwe

 

Bestuur: Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH)

Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo is een schoolbestuur met één basisschool (éénpitter) in Hoenderloo. Samen met de kinderopvangorganisatie vormen wij een IKC. (zie de website heienbos.nl) Wij zijn gestart in augustus 2018 en het oprichtingsbestuur gaat per 1 januari 2020 over in een afzonderlijk bestuur met de directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat nu (nog) uit twee personen met een onderwijskundige en een financiële achtergrond. We zijn op zoek naar een derde lid met een juridische achtergrond. De statuten worden gewijzigd en notarieel vastgelegd naar bovengenoemde bestuursvorm en het bestuursreglement ontwikkelen we vervolgens in samenspraak met het nieuwe lid.

Het mandaat van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) is geldig voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om voor één periode te verlengen. Tijdsinvestering is in principe 5-6 bestuursvergaderingen per jaar, met de daarbij behorende voorbereiding en investering in het leren kennen van de context van de school.

De functie is onbezoldigd, het RvT ontvangt een reiskostenvergoeding en scholing is in overleg mogelijk. De RvT is aangesloten bij de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang (VTOI/NVTK).

De RvT is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen van SISH evenals op het functioneren van de directeur-bestuurder. De RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af en heeft informatieplicht aan de RvT. Daarnaast is de RvT actief in het opvragen van aanvullende informatie.

Het bestuur en de RvT onderschrijven en hanteren de code ‘Goed Bestuur’ in het Primair Onderwijs (PO).

Visie

SISH wil kwalitatief goed onderwijs in Hoenderloo waarborgen waarbij het ontdekkende kind in relatie met zijn natuurlijke omgeving centraal staat en waarbij kinderen/mensen écht gezien worden.

Missie

SISH heeft als missie een onderwijsomgeving te faciliteren waarbij we kinderen een omgeving bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot unieke personen die eigen keuzes maken en zich zo goed mogelijk kunnen redden in de maatschappij. We willen onderwijs bieden waarbij kinderen in staat worden gesteld zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen met een eigen kijkwijze en een creatieve geest. Natuuronderwijs is een belangrijke pijler binnen de school.

Kernwaarden

Autonomie/relatie/speelsheid

Belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht:

 • is verantwoordelijk voor het toezicht op het werk van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
 • treedt op als constructief-kritisch en betrokken klankbord voor de directeur-bestuurder.
 • staat open voor dialoog met de achterban, in het bijzonder met de leraren, medewerkers, ouders en de lokale gemeenschap.
 • legt verantwoording af in het jaarverslag.

Algemeen Profiel leden Raad van Toezicht

 • Affiniteit met primair onderwijs.
 • Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten.
 • Onafhankelijkheid en geen tegenstrijdige belangen.
 • Onderschrijven van het doel en de grondslag van de stichting en loyaal meewerken aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen. Alert zijn op mogelijke integriteitvragen binnen het bestuur en de school.
 • ‘Handen op de rug’ maar ook doortastend beslissen waar nodig.
 • Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven.
 • In staat tot kritische zelfreflectie.
 • Beschikt over een relevant netwerk bij voorkeur in de omgeving Apeldoorn, Arnhem, Ede.
 • Inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen.

Specifieke competenties en vaardigheden

 • Juridische achtergrond in en kennis van het primair onderwijs.

 

Belangrijke data:

Sluitingsdatum sollicitatie: 1-12-2019.

In week 49 of 50 (2-6 december of 9-13 december 2019) vinden de gesprekken plaats.

 

U kunt uw sollicitatiebrief tot en met 1 december 2019 met CV mailen naar info@heienbos.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter van het bestuur

Dhr. Wim van der Meer tel.nr. 055-3780838; of met de directeur-bestuurder mevr. Kim Meerema tel.nr. 06-15447701.

 

Kerstfilm!!

Vandaag was de afsluiting van het jaar op IKC Hei & Bos met de vertoning van een prachtige kerstfilm. De film is gemaakt door alle kinderen, Juf Helen, Juf Kim en Meester Niels!

Wij wensen iedereen hele fijne dagen!

We hebben konijntjes!

De konijntjes zijn er, ze heten Pip en Loekie. Volgens de kinderen zijn ze super schattig, lief en zacht! Ze krijgen dan ook volop de aandacht! En terecht natuurlijk. Wie wil er nou geen konijntjes op zijn kinderdagverblijf.

Officiële opening 25 augustus!

Op zaterdag 25 augustus 2018 is de officiële opening van ons IKC. U bent van harte welkom van 10.00-12.00 uur. Rond 10.30 uur wordt de officiële openingshandeling verricht door o.a. directeur Kim Meerema-Schreurs en wethouder Nathan Stukker. Met elkaar hijsen we de vlag van het nieuwe IKC!

Het wordt een gezellig feestje waarbij iedereen welkom is om een kijkje in de school te nemen. Voor kinderen zijn er volop activiteiten en is er een springkussen aanwezig.

Leuk feitje: na de zomervakantie zullen er 25 kinderen starten op het IKC, verdeeld over basisonderwijs, peuterplus en kinderdagverblijf. Het basisonderwijs zal starten met kinderen variërend van groep 1 t/m 7.

Tot ziens!

Ingericht klaslokaal

Nog een paar foto’s. Vandaag is Helen druk bezig geweest met het inrichten van het eerste klaslokaal!

Leermiddelen zijn binnen!

Vandaag is de eerste lading met leermiddelen binnen gekomen. Daarnaast zijn er materialen voor het speellokaal en het speelplein bezorgd! Juf Helen is druk bezig alles uit te pakken en een plaats te geven in de school en ze zal de komende twee weken vaker in de school te zien zijn.

Over twee weken gaat de school open, spannend hoor!

Kuikentjes gearriveerd!

De kuikentjes die straks op IKC Hei & Bos komen te wonen zijn gearriveerd bij hun “gastgezin”.

Hier verblijven ze tot ze oud genoeg zijn en natuurlijk tot de zomervakantie voorbij is en het kindcentrum ook echt open is!

 

 

 

 

 

Ontmoeting kinderen

Gisteren konden de kinderen die na de zomervakantie naar school gaan, elkaar en de directeur ontmoeten en beter leren kennen. Het was een hele gezellige ochtend en we kunnen niet wachten tot we van start gaan!

Leerkracht Helen Reichard

Het aankomend schooljaar heb ik het geluk om leerkracht te mogen zijn van IKC Hei & Bos in het prachtige Hoenderloo. Graag stel ik mij, aan alle toekomstige kinderen, ouders en andere betrokkenen van deze school, voor.

Mijn naam is Helen Reichard. Ik ben 34 jaar, getrouwd met Guido en ik woon midden in het centrum van Arnhem. Ik ben een echt ‘Arnhems meisje’, want ik woon hier al mijn hele leven. Ik ben gek op reizen, Vitesse, hardlopen en wandelen.

De afgelopen 12 jaar heb ik met veel plezier lesgegeven in Loo, Renkum en Ede. Momenteel ben ik juf van een groep 3/4 op de Panta Rhei in Ede. Ik ben een leerkracht die graag meedenkt over de visie van de school en graag op een kleinschalige school werkt, zodat ik aandacht en oog kan hebben voor alle kinderen. Om deze redenen denk ik dat ik helemaal op mijn plek zal zijn op Hei & Bos.

Ik vind het belangrijk dat elk kind zijn of haar eigen talenten mag en kan ontdekken, rekening leert te houden met anderen, zelf ervaart hoe leuk leren kan zijn en zich prettig voelt op school.

Ik verheug me erop om echt te gaan starten met de allereerste groep van Hei & Bos en iedereen te leren kennen die betrokken is bij dit bijzondere initiatief waar ik nu al trots op ben!

Tot snel en met vriendelijke groet,

Helen Reichard