Natuurverhaal op IKC Hei & Bos

 

Op zaterdag 4 juli zijn peuters en kleuters uit Hoenderloo, Apeldoorn en omgeving welkom op IKC Hei & Bos in Hoenderloo. In de schaduw onder de bomen wordt een spannend natuurverhaal verteld door boswachters Helen en Esther. Het verhaal wordt voorgelezen om 10.30 uur en 11.00 uur. Op het groene en natuurlijk speelplein van IKC Hei & Bos zijn diverse activiteiten te doen. Naast het verhaal om naar te luisteren zijn er oudhollandse spelletjes, zoals zaklopen, blikgooien, etc.  In het speellokaal van het schoolgebouw is een apenkooi parcours uitgezet. Ouders kunnen een kijkje nemen in de school, een rondleiding krijgen of lekker buiten op een bankje een drankje nuttigen. Iedereen is welkom tussen 10 uur en 12 uur.

Gelukt!

We hebben een nieuwe collega gevonden! Binnenkort stelt zij zich voor…

NLdoet 2020: Onderhoud schoolplein

Datum: vrijdag 13 maart
Tijd: 8.30 uur tot 12.00 uur
Locatie: IKC Hei & Bos, middenweg 31, Hoenderloo, verzamelen in de hal van het IKC

Tijdens NLdoet gaan kinderen, ouders, inwoners van Hoenderloo en andere vrijwilligers aan de slag om het schoolplein op te knappen. De werkzaamheden bevatten o.a. het snoeien van bomen/hagen, de moestuin klaar maken voor het voorjaar, onkruid wieden en het plaatsen van een glijbaan. Voor de aanschaf van de glijbaan hebben we een bijdrage vanuit het Oranjefonds ontvangen.
Om ons natuurlijk schoolplein verder te ontwikkelen zijn wij nog op zoek naar een klimboom. Weet u toevallig waar wij deze voordelig kunnen aanschaffen, dan horen we dat graag!

Iedereen die ons tijdens NLdoet wil helpen het schoolplein weer een extra opknapbeurt en impuls te geven is welkom! Aanmelden kan via https://www.nldoet.nl/klus/onderhoud-van-het-schoolplein
Heb je zelf een schop, hark, schoffel en/of tuinhandschoenen, neem deze mee! Meer informatie en contactgegevens van het IKC staan op onze website www.heienbos.nl.

Voor koffie/thee en koek wordt gezorgd!

Vacature lid Raad van Toezicht

Gezocht:

Een lid voor de Raad van Toezicht

met juridische achtergrond

 Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH)

Unieke onderwijsinstelling op de Veluwe

Bestuur: Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH)

Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo is een schoolbestuur met één basisschool (éénpitter) in Hoenderloo. Samen met de kinderopvangorganisatie vormen wij een IKC. (zie de website heienbos.nl) Wij zijn gestart in augustus 2018 en het oprichtingsbestuur gaat begin 2020 over in een afzonderlijk bestuur met de directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat nu (nog) uit twee personen met een onderwijskundige en een financiële achtergrond. We zijn op zoek naar een derde lid met een juridische achtergrond. De statuten worden gewijzigd en notarieel vastgelegd naar bovengenoemde bestuursvorm en het bestuursreglement ontwikkelen we vervolgens in samenspraak met het nieuwe lid.

Het mandaat van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) is geldig voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om voor één periode te verlengen. Tijdsinvestering is in principe 5-6 bestuursvergaderingen per jaar, met de daarbij behorende voorbereiding en investering in het leren kennen van de context van de school.

De functie is onbezoldigd, het RvT ontvangt een reiskostenvergoeding en scholing is in overleg mogelijk. De RvT is aangesloten bij de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang (VTOI/NVTK).

De RvT is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen van SISH evenals op het functioneren van de directeur-bestuurder. De RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af en heeft informatieplicht aan de RvT. Daarnaast is de RvT actief in het opvragen van aanvullende informatie.

Het bestuur en de RvT onderschrijven en hanteren de code ‘Goed Bestuur’ in het Primair Onderwijs (PO).

Visie

SISH wil kwalitatief goed onderwijs in Hoenderloo waarborgen waarbij het ontdekkende kind in relatie met zijn natuurlijke omgeving centraal staat en waarbij kinderen/mensen écht gezien worden.

Missie

SISH heeft als missie een onderwijsomgeving te faciliteren waarbij we kinderen een omgeving bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot unieke personen die eigen keuzes maken en zich zo goed mogelijk kunnen redden in de maatschappij. We willen onderwijs bieden waarbij kinderen in staat worden gesteld zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen met een eigen kijkwijze en een creatieve geest. Natuuronderwijs is een belangrijke pijler binnen de school.

Kernwaarden

Autonomie/relatie/speelsheid

Belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht:

 • is verantwoordelijk voor het toezicht op het werk van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
 • treedt op als constructief-kritisch en betrokken klankbord voor de directeur-bestuurder.
 • staat open voor dialoog met de achterban, in het bijzonder met de leraren, medewerkers, ouders en de lokale gemeenschap.
 • legt verantwoording af in het jaarverslag.

Algemeen Profiel leden Raad van Toezicht

 • Affiniteit met primair onderwijs.
 • Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten.
 • Onafhankelijkheid en geen tegenstrijdige belangen.
 • Onderschrijven van het doel en de grondslag van de stichting en loyaal meewerken aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen. Alert zijn op mogelijke integriteitvragen binnen het bestuur en de school.
 • ‘Handen op de rug’ maar ook doortastend beslissen waar nodig.
 • Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven.
 • In staat tot kritische zelfreflectie.
 • Beschikt over een relevant netwerk bij voorkeur in de omgeving Apeldoorn, Arnhem, Ede.
 • Inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen.

Specifieke competenties en vaardigheden

 • Juridische achtergrond in en kennis van het primair onderwijs.

 

Belangrijke data:

Sluitingsdatum sollicitatie: 15-02-2020.

In week 8  vinden de gesprekken plaats.

 

U kunt uw sollicitatiebrief tot en met 15 februari 2020 met CV mailen naar info@heienbos.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter van het bestuur

Dhr. Wim van der Meer tel.nr. 055-3780838; of met de directeur-bestuurder mevr. Kim Meerema tel.nr. 06-15447701.

 

Op de koffie bij….IKC Hei & Bos

Op vrijdag 10 januari nodigen we u uit voor een kop koffie bij IKC Hei & Bos. U bent van 9 uur tot 11 uur van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen in de school! Voor meer informatie, kijk ook op onze FB pagina: IKC Hei & Bos Hoenderloo.

Sinds de start vorig schooljaar is ons leerlingaantal verdriedubbeld. Op dit moment hebben we drie groepen. Een onderbouw- een middenbouw- en een bovenbouwgroep. Ook de kinderopvang, VSO en BSO (van 0-13 jaar), is flink gegroeid en er is op maandag- en donderdagochtend een aparte peuterplusgroep.

Op IKC Hei & Bos krijgen de kinderen een stevige kennisbasis, net als op iedere andere basisschool. Lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, rekenen, schrijven en Engels zijn vakken die horen bij die kennisbasis. De kinderen krijgen deze vakken vooral op de ochtenden. Maar dan nét even anders…wat dacht u van: buiten het dictee van die dag op de stoep krijten; buiten lezen en bewegend rekenen. De kinderen leren hier van en met elkaar.

Wij willen de kinderen écht zien in plaats van alleen maar naar ze te kijken. We nemen ze serieus, ze zijn mede-eigenaar van hun eigen leerproces en worden op die manier voorbereid op de maatschappij en de wereld. Kinderen leren ‘nee’ te zeggen, zijn sociaal sterk en leren samenwerken, maar de kinderen zijn vooral heel blij. We voeren kindgesprekken en hebben korte lijntjes met ouders.

Ons natuuronderwijs is één van de belangrijkste pijlers van het Hoenderloos concept. De manier waarop we dát aan kinderen aanbieden is écht anders. We leren de kinderen vooral zelf te gaan onderzoeken, anders te kijken, zodat ze de verwondering zo lang mogelijk vast kunnen houden. We zijn heel veel buiten, op de Hoge Veluwe of in het bos, we zoeken holen en andere sporen van dieren. Hierbij werken we samen met onze eigen natuurdeskundige, meneer Wim. Meneer Wim heeft een educatief online platform gebouwd voor ons zodat we onze natuurthema’s daarin kunnen vormgeven.

We kunnen hier nog een heleboel prachtige dingen over IKC Hei & Bos opschrijven, maar het allermooiste is toch om het met eigen ogen te komen bekijken! Heeft u kinderen in de leeftijd 0-13 jaar of wordt uw zoon of dochter bijna 4 jaar? Kom dan op vrijdag 10 januari (van 9-11 uur) naar ons IKC, de koffie staat klaar!

Kerstviering

Na een heerlijk kerstdiner met het hele IKC (opvang en basisschool) kwamen alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden naar de school voor de kerstviering. Met z’n allen volgden we onder muzikale begeleiding van de midwinterhoornblazers de lichtjes naar de Heldringkerk in Hoenderloo. Wat was dat mooi! In het kerkje nam iedereen plaats voor de kerstviering. De konijnen en vossen zongen ieder een liedje (onderbouw en middenbouw) en de wolven (bovenbouw) hadden een schimmenspel gemaakt over het kerstverhaal, heerlijk om naar te kijken en te luisteren. Na afloop was er voor iedereen nog chocolademelk op het schoolplein.

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en tot in het nieuwe jaar!

voorbereiding Kerst

Kerststukjes maken voor iemand anders en de kerstviering oefenen. Een sfeervolle kerstdag met elkaar!

Wie zijn wij?

Wij willen ons basisschoolteam heel graag aan u voorstellen!

Van links naar rechts: Paulien (Vossen)-Helen (Konijnen)-Niels (Wolven)-Kim(directie/IB)

Esther (Konijnen) ontbreekt op deze foto

Vacature lid voor de Raad van Toezicht met juridische achtergrond

Gezocht:

Een lid voor de Raad van Toezicht

met juridische achtergrond

 Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH)

Unieke onderwijsinstelling op de Veluwe

 

Bestuur: Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH)

Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo is een schoolbestuur met één basisschool (éénpitter) in Hoenderloo. Samen met de kinderopvangorganisatie vormen wij een IKC. (zie de website heienbos.nl) Wij zijn gestart in augustus 2018 en het oprichtingsbestuur gaat per 1 januari 2020 over in een afzonderlijk bestuur met de directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat nu (nog) uit twee personen met een onderwijskundige en een financiële achtergrond. We zijn op zoek naar een derde lid met een juridische achtergrond. De statuten worden gewijzigd en notarieel vastgelegd naar bovengenoemde bestuursvorm en het bestuursreglement ontwikkelen we vervolgens in samenspraak met het nieuwe lid.

Het mandaat van de leden van de Raad van Toezicht (RvT) is geldig voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om voor één periode te verlengen. Tijdsinvestering is in principe 5-6 bestuursvergaderingen per jaar, met de daarbij behorende voorbereiding en investering in het leren kennen van de context van de school.

De functie is onbezoldigd, het RvT ontvangt een reiskostenvergoeding en scholing is in overleg mogelijk. De RvT is aangesloten bij de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang (VTOI/NVTK).

De RvT is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen van SISH evenals op het functioneren van de directeur-bestuurder. De RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder. De directeur-bestuurder legt verantwoording af en heeft informatieplicht aan de RvT. Daarnaast is de RvT actief in het opvragen van aanvullende informatie.

Het bestuur en de RvT onderschrijven en hanteren de code ‘Goed Bestuur’ in het Primair Onderwijs (PO).

Visie

SISH wil kwalitatief goed onderwijs in Hoenderloo waarborgen waarbij het ontdekkende kind in relatie met zijn natuurlijke omgeving centraal staat en waarbij kinderen/mensen écht gezien worden.

Missie

SISH heeft als missie een onderwijsomgeving te faciliteren waarbij we kinderen een omgeving bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot unieke personen die eigen keuzes maken en zich zo goed mogelijk kunnen redden in de maatschappij. We willen onderwijs bieden waarbij kinderen in staat worden gesteld zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen met een eigen kijkwijze en een creatieve geest. Natuuronderwijs is een belangrijke pijler binnen de school.

Kernwaarden

Autonomie/relatie/speelsheid

Belangrijkste taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht:

 • is verantwoordelijk voor het toezicht op het werk van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
 • treedt op als constructief-kritisch en betrokken klankbord voor de directeur-bestuurder.
 • staat open voor dialoog met de achterban, in het bijzonder met de leraren, medewerkers, ouders en de lokale gemeenschap.
 • legt verantwoording af in het jaarverslag.

Algemeen Profiel leden Raad van Toezicht

 • Affiniteit met primair onderwijs.
 • Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten.
 • Onafhankelijkheid en geen tegenstrijdige belangen.
 • Onderschrijven van het doel en de grondslag van de stichting en loyaal meewerken aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen. Alert zijn op mogelijke integriteitvragen binnen het bestuur en de school.
 • ‘Handen op de rug’ maar ook doortastend beslissen waar nodig.
 • Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven.
 • In staat tot kritische zelfreflectie.
 • Beschikt over een relevant netwerk bij voorkeur in de omgeving Apeldoorn, Arnhem, Ede.
 • Inzicht in politieke en maatschappelijke verhoudingen.

Specifieke competenties en vaardigheden

 • Juridische achtergrond in en kennis van het primair onderwijs.

 

Belangrijke data:

Sluitingsdatum sollicitatie: 1-12-2019.

In week 49 of 50 (2-6 december of 9-13 december 2019) vinden de gesprekken plaats.

 

U kunt uw sollicitatiebrief tot en met 1 december 2019 met CV mailen naar info@heienbos.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter van het bestuur

Dhr. Wim van der Meer tel.nr. 055-3780838; of met de directeur-bestuurder mevr. Kim Meerema tel.nr. 06-15447701.

 

Kerstfilm!!

Vandaag was de afsluiting van het jaar op IKC Hei & Bos met de vertoning van een prachtige kerstfilm. De film is gemaakt door alle kinderen, Juf Helen, Juf Kim en Meester Niels!

Wij wensen iedereen hele fijne dagen!