Vacature vrolijke meester of juf voor de middenbouw (4 dagen)

Houd jij van de natuur en van bouwen?

Houd jij van een uitdaging?

Kun jij ‘out of the box’ denken?

Wil je werkgelukkig zijn?

Dan zoeken wij jou!

Voor het unieke en relatief nieuwe Integraal Kind Centrum Hei & Bos in Hoenderloo, zoeken wij per 1 augustus 2019 of zo snel mogelijk daarna, een

Vrolijke meester of juf voor 4 dagen in de week (wtf 0,8).

Wat vragen wij:

 • Een positieve allround meester of juf voor een middenbouwgroep met lef en een onderwijsbevoegdheid
 • Iemand die bereid is samen met de directeur, 3 collega’s, de PSZ, het KDV en het bestuur een school op te bouwen tot een bloeiend IKC
 • Iemand die bij de visie van het IKC past
 • Iemand die kinderen écht kan zien, en die zich kan verwonderen
 • Iemand die kinderen eigenaar van hun eigen leerproces kan laten zijn
 • Iemand die ervaring heeft met het werken in samengestelde groepen
 • Pre: gymbevoegdheid/ BHV-diploma/ ‘natuurfreak’ of groene vingers

Wat bieden wij:

 • Salaris volgens cao PO (schaal L10)
 • Een unieke werkomgeving, die nog volop in ontwikkeling is
 • Een bevlogen directeur, drie fijne inspirerende collega’s en een enthousiast en betrokken bestuur

Procedure

Denk je, dit is iets voor mij, mail dan je motivatie met begeleidend CV zo snel mogelijk, maar uiterlijk zondag 7 juli 2019 naar directie@heienbos.nl. Voor meer informatie over de vacature kun je (op werkdagen) contact opnemen met Kim Meerema, directeur van het IKC via 06-15 44 77 01. Eventuele gesprekken vinden plaats in overleg. Kijk op www.heienbos.nl of op Facebook Integrale Streekschool Hoenderloo.

Twee vacatures voor leerkrachten

Houd jij van de natuur en van bouwen?

Houd jij van een uitdaging?

Kun jij ‘out of the box’ denken?

Wil je werkgelukkig zijn?

Dan zoeken wij jou!

Voor het unieke en relatief nieuwe Integraal Kind Centrum Hei & Bos in Hoenderloo, hebben wij per 1 augustus 2019 twee vacatures, één voor een

Vrolijke meester of juf voor max. 4 dagen in de week (wtf 0,8).

en één voor een

Supermeester of superjuf voor 2 dagen in de week (wtf 0,4).

Wat vragen wij:

 • Een positieve allround meester of juf met lef
 • Iemand die bereid is samen met de directeur, 3 collega’s, de PSZ, het KDV en het bestuur een school op te bouwen tot een bloeiend IKC
 • Iemand die bij de visie van het IKC past
 • Iemand die kinderen écht kan zien, en die zich kan verwonderen
 • Iemand die kinderen eigenaar van hun eigen leerproces kan laten zijn
 • Iemand die ervaring heeft met het werken in samengestelde groepen
 • Pre: gymbevoegdheid/ BHV-diploma/ ‘natuurfreak’ of groene vingers

Wat bieden wij:

 • Salaris volgens cao PO (schaal L10)
 • Een unieke werkomgeving, die nog volop in ontwikkeling is
 • Een bevlogen directeur, drie fijne inspirerende collega’s en een enthousiast en betrokken bestuur

Procedure

Denk je, dit is iets voor mij, mail dan je motivatie met begeleidend CV uiterlijk woensdag 12 juni 2019 naar directie@heienbos.nl.  Het is handig als je benoemt op welke vacature je reageert. Voor meer informatie over de vacatures kun je contact opnemen met Kim Meerema, directeur van het IKC via 06-15447701. De eerste gespreksronde vindt plaats in week 25. Kijk op www.heienbos.nl of op Facebook Integrale Streekschool Hoenderloo.

Open dagen

We kunnen hier een heleboel prachtige dingen over IKC Hei & Bos opschrijven, maar het allermooiste is toch om het met eigen ogen te komen bekijken! Heeft u kinderen in de leeftijd 0-13 jaar of wordt uw zoon of dochter bijna 4 jaar? Kom dan binnenkort naar een van de open dagen bij ons IKC!

vrijdag 5 april van 9 uur tot 11 uur
vrijdag 10 mei van 9 uur tot 11 uur

U bent van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen in de school!

 

Bekijk hier onze sfeerimpressie:

Vacature bestuursleden

Gezocht: Twee toezichthoudende bestuursleden IKC Hei & Bos

Unieke onderwijsinstelling op de Veluwe

 

Bestuur Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH)
De Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo is een vrijwillig schoolbestuur van één basisschool/ IKC (éénpitter) in Hoenderloo. Wij zijn gestart in augustus 2018 en vanwege de omvorming van het huidige oprichtingsbestuur (dat bestaat uit ouders) naar het one-tier model, zoeken we twee toezichthoudende bestuursleden. Vanuit het huidige bestuur blijven twee ouders in het uitvoerend deel van het bestuur.
Het mandaat van de toezichthoudende bestuurders is geldig voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om voor één periode te verlengen. De functie is onbezoldigd, het toezichthoudend bestuur ontvangt een reiskostenvergoeding.
De leden van het bestuur zijn in staat om de hoofdlijnen van het beleid van de SISH te beoordelen. Individuele leden van het stichtingsbestuur kunnen specifieke deskundigheden hebben, echter alle leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het integrale inzicht en toezicht.

Visie
SISH wil kwalitatief goed onderwijs in Hoenderloo waarborgen waarbij het ontdekkende kind in relatie met zijn natuurlijke omgeving centraal staat en waarbij kinderen/mensen écht gezien worden.

Missie
SISH heeft als missie een onderwijsomgeving te faciliteren waarbij kinderen een omgeving geboden wordt waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot unieke personen die zelfstandig keuzes maken en zich zo goed mogelijk kunnen redden in de maatschappij. We willen onderwijs bieden waarbij kinderen in staat gesteld worden zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen met een eigen kijkwijze en een creatieve geest. Natuuronderwijs is een belangrijke pijler binnen de school.

Kernwaarden
autonomie/relatie/speelsheid

Belangrijkste taken; Als lid van het toezichthoudend bestuur:
• Oefent u controle uit op het werk van de directeur-bestuurder en het uitvoerend bestuur.
• Treedt u op als kritisch en betrokken klankbord voor de directeur- bestuurder.
• Staat u open voor dialoog met de achterban in het bijzonder met de leraren, medewerkers, ouders en de lokale gemeenschap.
• Onderschrijft u het doel en de grondslag van de stichting en werkt u loyaal mee aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen.
• Bent u alert op mogelijke integriteitvragen binnen het bestuur en de school.

Profiel bestuursleden; Alle toezichthoudende leden beschikken over de onderstaande competenties:
• Bestuurlijke ervaring (eindverantwoordelijke positie) en strategisch bestuurlijke inzichten met betrekking tot onderwijsorganisaties.
• ‘Handen op de rug’ maar ook doortastend beslissen waar nodig.
• Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven.
• Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten.
• In staat tot kritische zelfreflectie.
• Affiniteit met primair onderwijs.
• Onafhankelijkheid en geen tegenstrijdige belangen.
• Beschikt over een relevant netwerk bij voorkeur in de omgeving Apeldoorn, Arnhem, Ede.
• Inzicht heeft in politieke en maatschappelijke verhoudingen.
• Expertise heeft op één of meer van de volgende beleidsterreinen: onderwijs en/of financiën.

Belangrijke data:
Sluitingsdatum: 8-2-2019
In de week van 18-2-2019 vinden de gesprekken plaats.

U kunt uw motivatie en CV mailen naar info@heienbos.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter van het bestuur mevr. Inge Bodingius tel.nr. 06-51582949 of met de directeur-bestuurder mevr. Kim Meerema tel.nr. 06-15447701.

Kerstfilm!!

Vandaag was de afsluiting van het jaar op IKC Hei & Bos met de vertoning van een prachtige kerstfilm. De film is gemaakt door alle kinderen, Juf Helen, Juf Kim en Meester Niels!

Wij wensen iedereen hele fijne dagen!

Vacature supermeester of superjuf

Ben jij op zoek naar werkgeluk in plaats van werkdruk??

Houd jij van de natuur en van bouwen?

Houd jij van een uitdaging?

Dan zoeken wij jou!

Voor een uniek en nieuw Integraal Kind Centrum Hei & Bos in Hoenderloo, zoeken wij per 1 december 2018 (of eerder in overleg), een

 

 

supermeester of superjuf voor 4 dagen in de week (wtf 0,8).

Wat vragen wij:

 • Een meester of juf met lef voor de midden-/bovenbouw
 • Iemand die bereid is samen met de directeur, een collega, de PSZ, het KDV en het bestuur een school op te bouwen tot een bloeiend IKC
 • Iemand die bij de visie van het IKC past
 • Iemand die kinderen écht kan zien, en die zich kan verwonderen
 • Iemand die kinderen eigenaar van hun eigen leerproces kan laten zijn
 • Iemand die ervaring heeft met het werken in samengestelde groepen, liefst in midden-bovenbouw
 • Pre: gymbevoegdheid/ BHV-diploma/ICT-affiniteit

Wat bieden wij:

 • Salaris volgens cao PO
 • Een unieke werkomgeving, die nog volop in ontwikkeling is
 • Een bevlogen directeur, een fijne inspirerende collega en een enthousiast en betrokken bestuur

Procedure

Denk je, dit is iets voor mij, mail dan je motivatie met begeleidend CV uiterlijk 12 oktober naar
vacatures@heienbos.nl. Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met
Inge Bodingius, voorzitter bestuur IKC Hei & Bos via 06-51582949 of met Kim Meerema, directeur van het IKC via 06-15447701. De eerste gespreksronde vindt plaats in week 42.

We hebben konijntjes!

De konijntjes zijn er, ze heten Pip en Loekie. Volgens de kinderen zijn ze super schattig, lief en zacht! Ze krijgen dan ook volop de aandacht! En terecht natuurlijk. Wie wil er nou geen konijntjes op zijn kinderdagverblijf.

Officiële opening 25 augustus!

Op zaterdag 25 augustus 2018 is de officiële opening van ons IKC. U bent van harte welkom van 10.00-12.00 uur. Rond 10.30 uur wordt de officiële openingshandeling verricht door o.a. directeur Kim Meerema-Schreurs en wethouder Nathan Stukker. Met elkaar hijsen we de vlag van het nieuwe IKC!

Het wordt een gezellig feestje waarbij iedereen welkom is om een kijkje in de school te nemen. Voor kinderen zijn er volop activiteiten en is er een springkussen aanwezig.

Leuk feitje: na de zomervakantie zullen er 25 kinderen starten op het IKC, verdeeld over basisonderwijs, peuterplus en kinderdagverblijf. Het basisonderwijs zal starten met kinderen variërend van groep 1 t/m 7.

Tot ziens!

Ingericht klaslokaal

Nog een paar foto’s. Vandaag is Helen druk bezig geweest met het inrichten van het eerste klaslokaal!

Leermiddelen zijn binnen!

Vandaag is de eerste lading met leermiddelen binnen gekomen. Daarnaast zijn er materialen voor het speellokaal en het speelplein bezorgd! Juf Helen is druk bezig alles uit te pakken en een plaats te geven in de school en ze zal de komende twee weken vaker in de school te zien zijn.

Over twee weken gaat de school open, spannend hoor!