Op de koffie bij….IKC Hei & Bos

Op vrijdag 10 januari nodigen we u uit voor een kop koffie bij IKC Hei & Bos. U bent van 9 uur tot 11 uur van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen in de school! Voor meer informatie, kijk ook op onze FB pagina: IKC Hei & Bos Hoenderloo.

Sinds de start vorig schooljaar is ons leerlingaantal verdriedubbeld. Op dit moment hebben we drie groepen. Een onderbouw- een middenbouw- en een bovenbouwgroep. Ook de kinderopvang, VSO en BSO (van 0-13 jaar), is flink gegroeid en er is op maandag- en donderdagochtend een aparte peuterplusgroep.

Op IKC Hei & Bos krijgen de kinderen een stevige kennisbasis, net als op iedere andere basisschool. Lezen, begrijpend lezen, taal, spelling, rekenen, schrijven en Engels zijn vakken die horen bij die kennisbasis. De kinderen krijgen deze vakken vooral op de ochtenden. Maar dan nét even anders…wat dacht u van: buiten het dictee van die dag op de stoep krijten; buiten lezen en bewegend rekenen. De kinderen leren hier van en met elkaar.

Wij willen de kinderen écht zien in plaats van alleen maar naar ze te kijken. We nemen ze serieus, ze zijn mede-eigenaar van hun eigen leerproces en worden op die manier voorbereid op de maatschappij en de wereld. Kinderen leren ‘nee’ te zeggen, zijn sociaal sterk en leren samenwerken, maar de kinderen zijn vooral heel blij. We voeren kindgesprekken en hebben korte lijntjes met ouders.

Ons natuuronderwijs is één van de belangrijkste pijlers van het Hoenderloos concept. De manier waarop we dát aan kinderen aanbieden is écht anders. We leren de kinderen vooral zelf te gaan onderzoeken, anders te kijken, zodat ze de verwondering zo lang mogelijk vast kunnen houden. We zijn heel veel buiten, op de Hoge Veluwe of in het bos, we zoeken holen en andere sporen van dieren. Hierbij werken we samen met onze eigen natuurdeskundige, meneer Wim. Meneer Wim heeft een educatief online platform gebouwd voor ons zodat we onze natuurthema’s daarin kunnen vormgeven.

We kunnen hier nog een heleboel prachtige dingen over IKC Hei & Bos opschrijven, maar het allermooiste is toch om het met eigen ogen te komen bekijken! Heeft u kinderen in de leeftijd 0-13 jaar of wordt uw zoon of dochter bijna 4 jaar? Kom dan op vrijdag 10 januari (van 9-11 uur) naar ons IKC, de koffie staat klaar!