Vacature bestuursleden

Gezocht: Twee toezichthoudende bestuursleden IKC Hei & Bos

Unieke onderwijsinstelling op de Veluwe

 

Bestuur Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo (SISH)
De Stichting Integrale Streekschool Hoenderloo is een vrijwillig schoolbestuur van één basisschool/ IKC (éénpitter) in Hoenderloo. Wij zijn gestart in augustus 2018 en vanwege de omvorming van het huidige oprichtingsbestuur (dat bestaat uit ouders) naar het one-tier model, zoeken we twee toezichthoudende bestuursleden. Vanuit het huidige bestuur blijven twee ouders in het uitvoerend deel van het bestuur.
Het mandaat van de toezichthoudende bestuurders is geldig voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid om voor één periode te verlengen. De functie is onbezoldigd, het toezichthoudend bestuur ontvangt een reiskostenvergoeding.
De leden van het bestuur zijn in staat om de hoofdlijnen van het beleid van de SISH te beoordelen. Individuele leden van het stichtingsbestuur kunnen specifieke deskundigheden hebben, echter alle leden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het integrale inzicht en toezicht.

Visie
SISH wil kwalitatief goed onderwijs in Hoenderloo waarborgen waarbij het ontdekkende kind in relatie met zijn natuurlijke omgeving centraal staat en waarbij kinderen/mensen écht gezien worden.

Missie
SISH heeft als missie een onderwijsomgeving te faciliteren waarbij kinderen een omgeving geboden wordt waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot unieke personen die zelfstandig keuzes maken en zich zo goed mogelijk kunnen redden in de maatschappij. We willen onderwijs bieden waarbij kinderen in staat gesteld worden zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen met een eigen kijkwijze en een creatieve geest. Natuuronderwijs is een belangrijke pijler binnen de school.

Kernwaarden
autonomie/relatie/speelsheid

Belangrijkste taken; Als lid van het toezichthoudend bestuur:
• Oefent u controle uit op het werk van de directeur-bestuurder en het uitvoerend bestuur.
• Treedt u op als kritisch en betrokken klankbord voor de directeur- bestuurder.
• Staat u open voor dialoog met de achterban in het bijzonder met de leraren, medewerkers, ouders en de lokale gemeenschap.
• Onderschrijft u het doel en de grondslag van de stichting en werkt u loyaal mee aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen.
• Bent u alert op mogelijke integriteitvragen binnen het bestuur en de school.

Profiel bestuursleden; Alle toezichthoudende leden beschikken over de onderstaande competenties:
• Bestuurlijke ervaring (eindverantwoordelijke positie) en strategisch bestuurlijke inzichten met betrekking tot onderwijsorganisaties.
• ‘Handen op de rug’ maar ook doortastend beslissen waar nodig.
• Snel overzicht en inzicht kunnen verwerven.
• Goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten.
• In staat tot kritische zelfreflectie.
• Affiniteit met primair onderwijs.
• Onafhankelijkheid en geen tegenstrijdige belangen.
• Beschikt over een relevant netwerk bij voorkeur in de omgeving Apeldoorn, Arnhem, Ede.
• Inzicht heeft in politieke en maatschappelijke verhoudingen.
• Expertise heeft op één of meer van de volgende beleidsterreinen: onderwijs en/of financiën.

Belangrijke data:
Sluitingsdatum: 8-2-2019
In de week van 18-2-2019 vinden de gesprekken plaats.

U kunt uw motivatie en CV mailen naar info@heienbos.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huidige voorzitter van het bestuur mevr. Inge Bodingius tel.nr. 06-51582949 of met de directeur-bestuurder mevr. Kim Meerema tel.nr. 06-15447701.